Словниковий мінімум з фізики

Словник-7 клас

  1. Фізичне явище-явище, при якому не відбувається перетворень одних речовин в інші.Приклади -механічне,світлове,магнітне,електричне.
  2.  Фізичне  тіло-будь-яке тіло з навколишнього середовища.
  3.  Маса-фізичне величина,що є мірою інетрності тіла, вимірються в кг.
  4. Час-фізична величина, якавимірюється в секундах, хвилинах,годинах.
  5.   Фізичний прилад – це пристрій чи засіб, який служить для вимірювання певних фізичних величин. 
  6.    Молекула-найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
  7.  Атом-найменша частинка, складається з ядра та електронів.
  8. Тінь-область простору, куди не потрапляє світло від джерела.  
  9. Закон поширення світлавітло в однорідному середовищі поширюється прямолінійно .


Словниковий мінімум 7 клас.

Фізичне тіло, фізичне явище, маса, час, речовина, відстань,  лінза,   відбивання світла, тінь, спектр, заломлення світла, фотон, кольори, світловий промінь, око, оптичні прилади.

 Словниковий мінімум 8 клас.
 Сила, Ньютон, сила тяжіння, тертя, робота, потужність, енергія, швидкіть, відстань, механічний рух, динамометр, спідометр, вага, деформація, важель, рівновага.


                          Словниковий мінімум 9 клас.

Електричний заряд, атом, ядро, струм, напруга, опір, провідник, діелектрик, коротке замикання, амперметр, вольтметр, електроліз. словник 

                              Словниковий мінімум 10 клас.

Магніт, магнітний полюс, електромагніт, атом, ядро, електрон, радіонуклід, радіація, атомна енергія, радіоактивне випромінювання, дозиметр.

Немає коментарів:

Дописати коментар