понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Пленерні уроки

     Нарешті розпочався довгоочікуваний навчальний рік. Після  дистанційного навчання діти із задоволенням прийшли до школи. Але карантинні заходи в Україні продовжуються  і вимагають від педагогів пошуку нових форм і методів навчання. Ефективними у цій царині є уроки «просто неба», або їх іще називають пленерними.На таких уроках школярі вчаться бачити, слухати і розуміти навколишній світ та вміти застосовувати набуті знання на практиці.

    На пленерному уроці з біології у 7 класі при вивченні тем: «Збільшувані прилади» та «Жилкування листків» учні змогли побачити не лише те, що вони вивчають, а й спілкуючись з живою природою, спробувати різні шляхи вирішення заданої проблеми.Тому вони набагато краще засвоїли навчальний матеріал, ніж коли навчалися в класах.

    Проведення пленерного уроку є досить ефективним способом для розвитку критичного мислення, уяви, розширення світогляду,ставлення  до розумової праці та самого себе.Учні 8 класу на уроці біології провели проєкт «Цікавий світ тварин» у вигляді схем-малюнків, де кожен згадав особливості будови різних класів тварин. Це сприяло формуванню їх креативності, глобального мислення, розвитку пізнавальної, інформаційної та комунікативної компетентності.

    На  таких уроках під відкритим небом можна вдало пов`язати теорію з практикою та реальним життям. Так  на уроці математики учні 7-А класу не тільки малювали різні види трикутників,а й повторили їх основні ознаки, шукали геометричні фігури в природі.    На пленерних уроках також підвищується активність учнів, а в результаті покращується  якість запам`ятовування і відтворення досліджуваного матеріалу. Так, під час проведення уроку з  хімії, щоб систематизувати та узагальнити  знання з застосування алгоритму  розв`язування задач , учні використали  не ручки та зошити, а крейду і шкільне подвір`я.

 


   Природа дає зрозуміти, що до всього можна доторкнутися, дослідити та узагальнити знання. Учні 5 класу на уроках природознавства збирали та порівнювали насіння різних рослин. І саме таке організоване спостереження та виконання завдань на лоні природи допомогло вихованцям краще побачити навколишній світ.

    Педагоги «Джерела» ефективно використовують у своїй роботі найрізноманітніші форми пленарних уроків, пам`ятаючи постанови всесвітньо відомого педагога-новатора  В.О.Сухомлинського: «Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу, як світ, в якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, бо робить її багатшою, багатограннішою».
четвер, 1 жовтня 2020 р.

На шкільному подвір'і "Джерела" об'єднались і фізики,і лірики...

  


   Як відомо, бінарні уроки створюють позитивну мотивацію, ситуацію успіху й значущості кожного школяра, а головне -стимулюють до комунікативної діяльності. Крім того, нетрадиційні уроки включають різноманітні вправи, завдання з елементами гри, ребуси, кросворди, загадки тощо.

    Задля активізації пізнавальної діяльності учнів з ураженою слуховою функцією дві вчительки - з української мови та літератури Шокарєва Олена Єгорівна та з математики Шаповалова Наталія Леонідівна, запропонували учням 6-А та 7-А класів об'єднатись на шкільному подвір'і, щоб провести нетрадиційний урок з української мови та математики.

    Чи вдалося це освітянам? Однозначно, так! Адже педагоги обрали пріорітетним напрямком компетентнісний підхід, що акцентує увагу на результатах навчання, на обсяг опанованої учнем інформації, на здатність школяра з особливими освітніми потребами діяти у різних міжпредметних ситуаціях та нестандартних умовах. А свіже повітря, осінні промені сонця та  опале листя сприялиемоційному забарвленню уроку.

   Застосування педагогами "Джерела" розвивального аспекту нетрадиційних уроків сприяло створенню оптимальних умов для максимальної самореалізації особистості кожного школяра з порушенням слуху; відбувався динамічний розвиток їхніх загальнолюдських інтересів, забезпечувався аспект щодо розуміння лінгвістичних та математичних понять через сформованість предметних компетентностей.