Творча діяльність

2018-2021 н .р. 

Вчителі  МО  стали учасниками творчих груп:
  •  "Талант" (керівник Сапальова Наталія Григорівна) -Супрун Мілена Володимирівна, Бондаренко Лариса Миколаївна.
Посилання на блог ТГ "Талант"посилання
  •  "Інсайт" (керівник Стешенко Ірина Миколаївна) -Іванова Інна Леонідівна, Шаповалова Наталія Леонідівна.
Посилання на блог ТГ "Інсайт" https://tgmova.blogspot.com/

2015-2016 н.р.

1.  Участь у міжнародних, обласних семінарах, onlain-конференціях

- участь та активне співробітництво вчителів МО у семінарі – тренінзі «Дистанційне навчання» (Супрун М.В.);
- творча зустріч на конференції «Впровадження інноваційних технологій на уроках хімії». (Супрун М.В.);
- творча зустріч з науковцями ЗОІПП з проблеми «ЗНО з хімії» (Супрун М.В.) Жук О.А.;
- ІІI міжнародна освітня  онлайн конференція  INTEL «Новые гори-зонты ИКТ для устойчивого развития и образования»;
- конференція щодо реалізації проекту "Школа енергії";
- семінар для відповідальних за інформатизацію закладів обласного підпорядкування;
- обласний фестиваль «Панорама розумних уроків SMART 2015»;
- обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів області;
- обласний фестиваль «Школа інформаційного суспільства 2015»;
- обласний фестиваль з інформатики за програмою "Інтел: Навчання для майбутнього";
- всеукраїнський фестиваль реклами Scotch Fest;
- всеукраїнська мультилінгвальна вікторина «Вивчайте світ за допомогою різних мов!»4
- міжнародна конференція "Європейські освітні ініціативи 2016".

  

2. Участь у роботі Творчих груп 

У  2015-2016 н.р. в закладі була створена творча група  вчителів старшої ланки  -  «Гаудеамус». Керівник групи: Шаповалова Н.Л.
Мета: впровадити у педагогічну діяльність сервіси Веб 2.0.
Завдання:
1. Створення каталогу відеоматеріалів та презентацій до уроків.
2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання мережевих сервісів в професійній діяльності вчителя-предметника та вчителя-дефектолога.
3. Впровадження розробок вчителів-членів ТГ у педагогічну  практику вчителів закладу.
4. Робота в блогах.
5. Узагальнення сучасних форм використання комп’ютерної техніки при викладанні навчальних дисциплін в класах учнів з вадами слуху.
6. Формування інформаційної культури та інформаційної компетентності педагогів.
Напрацювання:
1. Розробка та сертифікація уроків .
2. Створення презентацій та тестових завдань за окремими темами .
http://learningapps.org/display?v=po5x76r7201
http://learningapps.org/display?v=pswo64er201
3. Створення власних блогів та блогів класів.
  http://milenateacher.blogspot.com/
http://infojuk.blogspot.com/
http://shapovalovan.blogspot.com/
http://jovtiak.blogspot.com/
http://ukrayinskalanguag.blogspot.com/
4. Пошук  відеоматеріалів та анімацій до уроків .
5. Створення власних відеороликів та розміщення їх в мережі Інтернет .


Звіт про роботу ТГ у 2015-2016 н.р.  https://docs.google.com/presentation/d/1Y_2gNFVIVQXsRFqDBDdFtyQw5m-9Du-YsXswA9d8QcM/edit#slide=id.p4


ТГ на базі ЗОІППО.
В 2015 році на базі ЗОІППО була створена творча група вчителів фізики та астрономії м.Запоріжжя та Запорізької області: «Розробка профільних курсів базових дисциплін «Фізика» та «Астрономія» в рамках проекту «Школа сучасних знань». Керівник ТГ-Крамаренко Н.В.Від нашого закладу членом цієї ТГ стала вчитель фізики-Шаповалова Н.Л.
Діяльність цієї групи спрямована на розвиток педагогічної майстерності вчителів, збагачення їх індивідуально-творчої лабораторії з метою оптимізації підготовки до роботи з обдарованою молоддю. За період роботи ТГ її членами напрацьовані методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт, ведеться розробка авторського посібнику «Використання інтерактивних  технологій на уроках астрономії». Також членами ТГ проводиться розробка моделей, схем, методичних матеріалів, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, практичних рекомендацій до уроків астрономії. Основними напрямками роботи ТГ є впровадження нових технологій у процес викладання фізики, використання активних методів навчання для формування комунікативних компетенцій учнів на уроках, створення власного педагогічного досвіду.


Немає коментарів:

Дописати коментар